OM ÅTERFÖRSLAGSREGLER OCH DEPRESSIONFORM

Avbokningen av köpet måste meddelas oss inom 14 dagar efter det att köpet har levererats och från avbokningen måste du returnera inom 14 dagar efter leveransen. Dessutom tillhandahåller vi extra service till alla våra kunder vid omgruppering för att byta ut köpta föremål för en annan önskvärd golvmodell.

Anmälan måste anges per. e-post på info@bambu-eco-produkter.se . I meddelandet måste du tydligt ange oss att du vill utöva din ångerrätt. Du kan också välja att använda vårt vanliga avbokningsformulär och returnera.

Fyndet han r ångerblankett

Objektets skick när du returnerar det.

Du ansvarar endast för någon försämring av produktens värde på grund av annan hantering än vad som är nödvändigt för att bestämma produktens art, egenskaper och sätt.
Med andra ord – du kan prova föremålet på samma sätt som om du provade det i en fysisk butik.
Om föremålet är provat utöver vad som beskrivs ovan, anser vi att det används, vilket innebär att du vid avbokning av köpet endast får en del eller ingen av inköpsbeloppet, beroende på artikelns handelsvärde.
Därför måste du göra samma sak som du kan i en fysisk butik för att få hela köpesumman.

Du kan prova  föremålet, men använd det inte för verkligt bruk.

Vi skickar ett e-postmeddelande när en kund ångrar eller annonserar. Om du har skickat ett objekt för ånger eller ett klagomål kommer du alltid att få ett e-postmeddelande när vi har mottagit varan. I e-postmeddelandet får du information om den ytterligare processen relaterad till behandlingen av ditt ånger / klagomål
Vid retur mottas inga paket som skickas på begäran.
Varor som returneras till oss på begäran nekas kvitto. Om en artikel returneras utan information om köparen, faktura, orderbekräftelse eller något annat som kan identifiera beställningen i fråga, kan byg-ecohome.dk inte hållas ansvarigt för att kontakta köparen.

Föremål som skickas utan denna information kommer att kasseras efter en period på 30 dagar och inga fordringar kan därefter göras anspråk .

Om du har några frågor som inte har besvarats är du alltid välkommen att kontakta oss  via e-post: info@bambu-eco-produkter.se